„Allar góðar bækur fjalla um það hvílíkur bömmer það er að vera manneskja.“

17. október 2014 · Fært í Á líðandi stund ·  

eftir Bryndísi Björgvinsdóttur


Mennirnir skapa sjálfir sögu sína, en þeir skapa hana ekki að vild sinni, ekki við skilyrði sem þeir hafa sjálfir valið, heldur við þau skilyrði sem þeir hitta fyrir sér, þeim eru fengin, þeir hljóta í arf.1 – Karl Marx.

Thanks for the tragedy. I need it for my art.2 – Kurt Cobain.

Hvort tveggja, hláturinn og tárin, sprettur fram þegar við erum örvingluð og úrvinda og sjáum engan tilgang í frekari hugsunum eða viðleitni. Ég kýs að hlæja því það krefst ekki eins mikillar tiltektar eftirá.3 – Kurt Vonnegut.

Það eru nokkrir sagnamenn í föðurfjölskyldu minni og pabbi er einn þeirra. Mamma heldur því fram að hann sé „fastur í fortíðinni“ en það er meðal annars sú fortíð sem ég reyni að taka fyrir í verkinu Hafnfirðingabrandarinn sem út kemur á haustmánuðum 2014. Lesa meira

Hvunndagurinn holdi klæddur

4. september 2014 · Fært í Á líðandi stund ·  

Það gerast ekki stórtíðindi í París norðursins, nýju bíómyndinni hans Hafsteins Gunnars Sigurðssonar. Þar er ekkert morð, engin nauðgun, engin snjóflóð, jarðskjálftar eða eldgos, samt horfir maður alveg heillaður og lætur sér koma merkilega mikið við hvað gerist. Lesa meira

Áttu eld?

24. mars 2014 · Fært í Eldri greinar úr TMM, Á líðandi stund ·  

Hugleiðingar í lok afmælisárs Árna Magnússonar1

Eftir Svanhildi Óskarsdóttur


Svanhildur Óskarsdóttir
Áttu eld?
Hugleiðingar í lok afmælisárs Árna Magnússonar1
Í Þjóðleikhúsið að kvöldi 13. nóvember síðastliðinn safnaðist skari – með
Margréti Þórhildi Danadrottningu í broddi fylkingar – til þess að halda
upp á Árna Magnússon handritasafnara. Samkoman var síðasti liðurinn í
allviðamiklu afmælishaldi; tilefnið að þennan dag voru liðin 350 ár frá því
að Árni fæddist vestur í Dölum. Að baki afmælishátíðinni, sem náði yfir
lungann úr árinu, stóð fámennt lið stofnunarinnar sem ber nafn Árna og
hafði ekki stuðning af auglýsingastofum, ímyndarsmiðum og áróðursmeisturum.
Einhverjum kann að finnast fréttnæmt á vorum dögum að það starfar
ekki einu sinni kynningarstjóri á Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum
fræðum. Hún er fjársvelt eins og ýmsar aðrar stofnanir, og hefur verið það
lengi. Á stjórnsýslusviði hennar – semsé í skrifstofuhaldinu og allri umsýslu
– eru tæplega tvö stöðugildi. Minna en tveir starfsmenn.
Afmælisár Árna Magnússonar varð okkur starfsmönnum „hans“ tækifæri
til þess að láta í okkur heyra, að freista þess að minna landsmenn á það hlutverk
sem stofnunin á að gegna – en getur ekki rækt sómasamlega. Mest bar
e.t.v. á handritasviðinu á árinu vegna safns Árna en innan stofnunarinnar
eru önnur merk söfn og þar eru stundaðar nútímalegar rannsóknir, til
dæmis í orðfræði, máltækni og þjóðfræði svo einungis fátt sé talið. Kannski
kemur þetta einhverjum á óvart; það getur verið að myndin sem landsmenn
gera sér af Árnastofnun sé af fáeinum grúskurum sem rýni í gulnuð blöð
en hafi ekki mikil tengsl við umheiminn. Í reyndinni er hún kjarnastofnun
í rannsóknum á breiðu sviði íslenskra fræða og til hennar sækja ekki bara
Íslendingar heldur fræðimenn víða að úr heiminum. Sjálf starfa ég á handritasviðinu
og flest það sem ég segi hér á eftir er tengt handritunum – en
þau má skoða sem hluta fyrir heild: margt af því sem á við um handritasvið
má yfirfæra á önnur svið og á stofnunina í heild. Afmælishaldið á liðnu ári
gekk vel og í árslok gátum við litið ánægð um öxl, okkur hafði tekist að vekja
athygli á arfi Árna og við þóttumst nokkuð viss um að landsmenn væru
almennt fróðari en áður um inntak hans og gildi.
En sé skyggnst víðar yfir sviðið er útlitið samt ekki bjart. Á afmælisári
Árna var handritasýningunni sem verið hefur í Þjóðmenningarhúsinu lokað.
Þá var jafnframt tekin ákvörðun um að stöðva allar framkvæmdir við nýja
byggingu sem á að hýsa stofnunina ásamt hluta íslensku- og menninga
deildar Háskóla Íslands, en þar er meðal annars gert ráð fyrir góðri sýningaraðstöðu.
Engin teikn eru á lofti um að fjárveitingar til reglubundinnar
starfsemi stofnunarinnar sjálfrar rýmkist og því borin von að hún geti rétt
úr kútnum og tekist almennilega á við brýn verkefni eins og stafræna miðlun
safnkostsins, svo dæmi sé tekið. Þá er verulegt áhyggjuefni að nýliðun í hópi
starfsfólks er nær engin: stöðugur niðurskurður hefur valdið því að árum
saman hefur ekki verið hægt að ráða í störf sem losna. Vel menntað og öflugt
rannsóknarfólk kemst ekki að, með þeim afleiðingum að það hverfur til
útlanda og/eða til annarra starfa til verulegs tjóns fyrir fræðin og þjóðina.
Þessi staða vekur áleitnar spurningar um raunveruleg viðhorf íslensks
samfélags til menningararfsins.
„Við eigum þó alltaf handritin“
Dagana örlagaríku í október 2008 þegar meint auðævi okkar stigu upp í
„peningahimininn“ hitti ég stundum fólk sem sagði við mig í djúpri einlægni
að það huggaði sig við að handritin okkar væru þó á öruggum stað – að
þau ættum við enn. Í þeirri hugsun held ég að hafi falist að minnsta kosti
tvennt: Annars vegar snýst hún um að gott sé að muna að til séu hlutir sem
hafnir eru yfir skammsýnt verðmætamat, einhvers konar eilíf, eða stöðug,
verðmæti. Hins vegar finnst mér að þau sem orðuðu við mig feginleikann
yfir handritunum hafi einnig hugsað um þýðingu þeirra fyrir sjálfsmynd
þjóðarinnar. „Guði sé lof að við eigum þó handritin“ var þannig líka tjáning
þess að við gætum aftur fundið okkur sjálf, orðið eins og við eigum að okkur,
fundið stoð okkar í eigin menningararfi í stað þess að þykjast hafa fundið
upp nýjar aðferðir til þess að reka banka með áður óþekktri gróðavon. Sömu
hugsun orðaði Arnaldur Indriðason í erindi sínu á ráðstefnunni Heimur
handritanna nú í október:
Handritin kenna okkur að reyna að vera ekki eitthvað annað en við erum. Þau kenna
okkur að gleyma ekki uppruna okkar. Við erum ekki bankaþjóð. Við erum hin fullkomna
andstæða við bankaþjóð. Við erum bókaþjóð. Við ættum ekki að gleyma því
eða gera lítið úr því eða þykja það síðra hlutskipti en viðskiptavafstur hverskonar.
[…] Við erum of fámenn til þess að einblína í sífellu á hagvöxt í peningum. Miklu
fremur eigum við að mæla hagsæld í menningu og þekkingu og menntun. Það er sú
eina vísitala sem máli skiptir. Hagvöxtur menningar.2
Í Hruninu gekk táknið ,Handritin‘ semsé á ný í samband við rómantík
sjálfstæðisbaráttunnar, þegar fornbókmenntirnar mynduðu eins konar
grunn undir ákall þjóðarinnar um að hún fengi að ráða sér sjálf, fengi að
vera hún sjálf. Handritamálið, deilur Íslendinga og Dana um varðveislustað
handritanna – eða ættum við að segja yfirráð handritanna? – má sjá
sem lokahnykkinn á sjálfstæðisbaráttunni og á myndum frá afhendingu
Konungsbókar eddukvæða og Flateyjarbókar á hafnarba
21. apríl 1971 gefur að líta þjóð í sigurvímu – annað eins átti ekki eftir að sjást
fyrr en silfurdrengjum handboltans var fagnað sumarið 2008.
Á þeim árum sem mesti styrinn stóð um handritin háðu Íslendingar
einnig aðra utanríkispólitíska baráttu: um fiskveiðilögsöguna.3 Stærstu
skrefin í útfærslu landhelginnar voru stigin upp úr því að fyrstu handritin
komu heim. Lögsagan var færð einhliða í 50 mílur 1972 og í 200 mílur
árið 1976 og Íslendingar vörðu þessar ákvarðanir í kjölfarið bæði á láði – í
réttarsölum og á vettvangi Sameinuðu þjóðanna – og á legi, í þorskastríðum.
Og hrósuðu enn sigri. Segja má að fiskurinn í sjónum hafi naumast vikið
úr hugum Íslendinga síðan. Kvótakerfið hefur séð til þess að deilum um
ráðstöfunarrétt yfir auðlindinni linnir ekki. Um handritin hefur hins vegar
ekki gustað. Þvert á móti er gengið að þeim sem gefnum hlut, nema kannski
þegar þjóðfélagið riðar til falls. Handritin komu heim og voru sett í trausta
geymslu – málið var dautt. Og eftir því sem lengra líður frá sigurdeginum
mikla á hafnarbakkanum fjarar æ meir undan vitund þjóðarinnar um
þýðingu handritanna.
Handritin sem bling
Það vantar svo sem ekki að fólk sé stolt af menningararfinum á góðri stund.
Í gróðærinu þótti fínt að vísa í fornritin: Umfjöllun um starfsemi Íslenskrar
erfðagreiningar var tengd sagnaritun og fornum ættfræðiáhuga og ákjósanlegt
fyrir Kára Stefánsson forstjóra að láta taka sjónvarpsviðtöl við sig með
bókakost Árnastofnunar í baksýn. Annað líftæknifyrirtæki kallaði sig Urður
Verðandi Skuld og Íslandsbanki skipti um nafn og vildi heita Glitnir eins
og bústaður Forseta er sagður heita í Snorra-Eddu. Tilvitnanir í Hávamál
skreyttu risastóra borða utan á hóteli í Pósthússtræti og í höfuðstöðvum FLgroup
í Lundúnum mættu viðskiptavinir einnig spakmælum úr hinu forna
kvæði (og nei, „Margur verður af aurum api“ var ekki þar á meðal).
Það er ekki laust við að manni finnist að fornritin hafi þarna verið orðin
einn allsherjar fylgihlutur – dýrindis accessoire, það sem kallað er „bling“.
Kannski hefur einhver búist við því að þegar sjálfsánægja bóluáranna strykist
af okkur myndi okkur auðnast að sjá menningararfinn í hófstilltara ljósi og
jafnframt fara að huga að því að hlú að undirstöðum hans. Því miður bendir
hins vegar margt til þess að á þeim áratugum sem liðnir eru frá því fyrstu
handritin komu heim hafi okkur gersamlega mistekist að rækta með okkur
ábyrgðartilfinningu gagnvart þessum menningarverðmætum og skilning á
því vísindastarfi sem þeim tengist. Almenningur spyr í grandaleysi hvort
við á Árnastofnun séum ekki að verða búin að „taka við handritunum“ –
af hverju þurfið þið að hafa sérfræðinga í vinnu? Auðmönnum landsins
hefur aldrei dottið í hug að leggja fé í sjóð til þess að styrkja rannsóknir í
íslenskum fræðum. Og meira að segja höfðingi íslenskra vísindamanna,
fyrrnefndur Kári Stefánsson, sagði í blaðagrein á síðastliðnu ári að „h
8 TMM 2014 · 1
ritin [gætu] beðið“ og átti þá við að ekki þyrfti að leggja fé í nýja byggingu
undir stofnunina sem hýsir þau.4 Kannski gleymdi hann því að byggingin
á einnig að hýsa kröftugt vísindastarf á sviði þar sem Íslendingar vilja vera
fremstir meðal jafningja. Þar sem stundaðar eru rannsóknir á eigindum
tungumálsins, sem til dæmis eru nauðsynleg forsenda þess að hægt sé að
kenna nútímatækjum og tólum að skilja og tala íslensku; rannsóknir á
miðaldatextum sem glæða skilning lesenda á íslenskum fornbókmenntum
– en þá lesendur er að finna um allan heim; rannsóknir á rímnakveðskap
sem hjálpa okkur að skilja skemmtanalíf forfeðra og formæðra okkar um
leið og þær kveikja nýja tónsköpun, og svo mætti lengi telja. „Handritin geta
beðið“ þýðir að handritin séu bling. Að við lítum á menningararf okkar eins
og klenódíur sem við geymum á kistubotni og drögum fram við og við til
að stæra okkur af við útlendinga, en ekki sem lifandi þátt í þekkingarleit og
verðmætasköpun í landinu.
Það er ekki laust við að afstaða ríkisstjórnarinnar litist af sams konar
bling-viðhorfi. Samkvæmt stjórnarsáttmála hennar skal „[í]slensk þjóðmenning
[…] í hávegum höfð“ og í forsetaúrskurði var kveðið á um að ýmis
mál er varða þjóðmenningu skyldu færð undan menntamálaráðuneyti og
yfir til forsætisráðuneytis, þar með talin „vernd þjóðargersema“, örnefni og
Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum.5 En við þennan áformaða
flutning var eins og gleymst hefði að Árnastofnun er ekki bara safn,
staðurinn þar sem við geymum fína dótið okkar. Hún er rannsóknarstofnun
í nánum tengslum við Háskóla Íslands og fleiri stofnanir innanlands og utan
og óheppilegt að slíta hana úr því akademíska samhengi í stjórnsýslunni. Þá
situr merkimiðinn „þjóðmenning“ ekki vel á þeim menningararfi sem henni
er ætlað að rækta og rannsaka. Vissulega er obbinn af þeim gögnum sem hún
varðveitir orðinn til á Íslandi og/eða fyrir tilstilli Íslendinga. En þau verða
ekki skilin frá umheiminum, hvorki heiminum eins og hann var þegar þau
urðu til né hinu alþjóðlega vísindasamfélagi sem góðu heilli er forsendan
fyrir viðgangi íslenskra fræða í nútímanum.
Lok, lok og læs og allt í stáli
Nú sprettir kannski fólk fingrum að okkur sem vinnum á Árnastofnun og
segir sem svo: „Þetta er ykkur sjálfum að kenna. Þið hafið lokað ykkur af og
vanrækt að upplýsa almenning um það sem þið eruð að gera, eða vilduð gera.
Stofnunin er allt of lokuð, enginn getur séð hvað þar fer fram og fólk kemst
ekki í söfnin sem þið geymið.“ Það er dálítið til í því að erfitt er að líta inn
til okkar. Ef lagst væri á glugga myndi fólk sjá fyrir innan líflegt samfélag
stúdenta og fræðimanna frá ýmsum löndum. Þarna er skipst á skoðunum og
leitað nýrrar þekkingar og skilnings. En það er þrengt að þessu samfélagi og
það er ekki heldur hlaupið að því að veita almenningi víðari hlu
þótt það væri afar æskilegt. Mig langar að útskýra þetta betur svo lesendur
átti sig á við hvað er að etja.
Í fyrsta lagi setur húsnæðið okkur alvarlegar skorður. Núverandi Árnastofnun
(Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum eins og hún heitir
fullu nafni) varð til við sameiningu fimm stofnana árið 2006 og hún er til
húsa á þremur stöðum í bænum. Í Árnagarði, þar sem handritasvið og þjóðfræðasvið
eru hýst, er engum hleypt inn nema hann geri grein fyrir sér í
dyrasíma. Þetta er gert af öryggisástæðum enda ómetanleg gögn innandyra.
Í nútímalegu húsnæði væri hægt að greiða leið fólks að fræðunum, án þess að
slá af öryggiskröfum, með því að afmarka öryggissvæði handrita og annarra
slíkra gagna sérstaklega en opna aðgang að vistarverum þar fyrir utan.
Þannig myndi til dæmis bókasafn stofnunarinnar nýtast mun betur en nú
er. Það er bæði mikið og gott og telur nú um 42 þúsund bindi. Meðal annars
er það helsta sérfræðibókasafn á landinu á sviði miðaldafræða en mikilvægi
þeirra í íslensku samhengi má sjá af því að Háskóli Íslands hefur gert þau að
sérstöku áherslusviði í sinni stefnumótun. Ástæða þess hve safnkosturinn
í miðaldafræðum er orðinn góður er einföld. Fyrir um áratug barst
stofnuninni myndarleg peningagjöf, sú eina í seinni tíð. Gefendur voru ekki
íslenskir auðmenn, stoltir af þjóðararfinum, heldur ein hjón, háskólakennarar
í Bandaríkjunum sem skilja mikilvægi íslenskra fornrita fyrir evrópsk
miðaldafræði og vilja stuðla að því að fræðimenn sem stunda rannsóknir á
Árnastofnun hafi aðgang að flestu því samanburðarefni erlendu sem þörf
er á til skilnings á norrænum miðaldatextum. Eðli sérfræðibókasafna er að
bækurnar þarf að nota á staðnum; lesrými á Árnastofnun er lítið. Á almenna
lestrarsalnum eru 11 borð og um þau er slegist af gestafræðimönnum og
nemendum í framhaldsnámi í miðaldafræðum. Við bókasafnið starfar einn
bókavörður; starfsaðstaða hans er eitt skrifborð milli bókarekka.
Í nútímanum felst fleira í því að opna söfn en að slá upp dyrum þeirra.
Stafræna byltingin færði söfnum og fræðastofnunum risavaxin verkefni í
fangið. Á Árnastofnun og fyrirrennurum hennar höfðu byggst upp mikilvæg
gagnasöfn á seðlum, spjöldum, ljósmyndum, segulböndum. Öllu þessu
þurfti – og þarf – að koma á stafrænt form svo hægt sé að opna aðgang að
söfnunum gegnum netið og hagnýta þau. Margt hefur áunnist í þessu eins
og þau vita sem eru handgengin þeim gagnasöfnum og tólum sem komast
má í gegnum vefsíður stofnunarinnar (ég nefni af handahófi tvö ólík
dæmi: Beygingarlýsingu íslensks nútímamáls og Ísmús gagnagrunninn).
En skráning og yfirfærsla gagna á stafrænt form er ákaflega tímafrek og
þarna bagar okkur mannekla; við erum hreinlega of fáliðuð til þess að geta
staðið almennilega að stafrænni miðlun alls þess ómetanlega efnis sem við
geymum.6 Og við höfum enga tölvudeild. Nú, þegar þrettán ár eru liðin af
21. öldinni starfar hjá okkur einn starfsmaður með tölvunarfræðimen
Í þriðja lagi eru svo sýningarmálin í uppnámi. Sýningar fyrir almenning
eru úrvalsleið til þess að miðla gögnum stofnunarinnar og rannsóknum á
þeim. Áður fyrr var handritasýning í Árnagarði en sýningaraðstaðan þar var
léleg. Ný handritasýning var sett upp í Þjóðmenningarhúsinu fyrir rúmum
áratug en henni hefur nú verið lokað vegna breyttra áforma um nýtingu
hússins. Með því að handritasýningin færðist úr Árnagarði á sínum tíma,
rýmkaðist ögn um aðra starfsemi þar. Til lengdar er það þó óheppilegt fyrir
Árnastofnun að missa sýninguna úr sínum húsakynnum að því leyti að þar
með rofna hin eðlilegu tengsl milli sýningar- og fræðastarfs. Almenningur
tengir sýninguna ekki við vettvang rannsóknastarfsins og fræðimennirnir
slitna úr tengslum við miðlunina. Handritasafn Árna Magnússonar öðlaðist
alþjóðlega viðurkenningu árið 2009 þegar það var tekið upp á varðveisluskrá
UNESCO „Minni heimsins“ (Memory of the World Register). Ætti það ekki
að vera sjálfsagður metnaður Íslendinga að búa þannig að sínu merkasta
safni að það geti tekið á móti áhugasömum gestum víða að og á öllum aldri?
Veruleikinn núna er að safnkennari Árnastofnunar stundar farkennslu að
19. aldar hætti til þess að íslensk börn fari ekki á mis við fræðslu um handritin.
Skólafólk erlendis frá og allur almenningur verður að sætta sig við
að sýning er ekki í boði. Er það boðlegt? Í borg sem auk þess hefur verið
útnefnd bókmenntaborg UNESCO, ekki síst með tilvísun til okkar merku
fornbókmennta? Ferðamönnum er mokað inn í landið, og um fjórðungur
þeirra kemur vegna áhuga á sögu þess, en í stað þess að bjóða þeim að skoða
krúnudjásnin og taka af þeim sanngjarnan aðgangseyri eru dýrgripirnir
læstir niðri – handritin geta beðið, við sýnum þau seinna.
Með viðurkenningunni frá UNESCO var lögð áhersla á að handritin eru
menningarverðmæti á heimsvísu. Íslendingar og Danir varðveita þau fyrir
heiminn. Því fylgir einnig sú skylda að gera þennan arf aðgengilegan heimsbyggðinni
og í því felst bæði stafræn miðlun og sýningarhald. Þeirri skyldu
geta Íslendingar ekki einfaldlega ýtt yfir á okkur á Árnastofnun með því að
segja: Finniði útúressu. Við hlökkum svo sannarlega til að einhenda okkur í
nútímalega miðlun en við þurfum aðstæður til þess. Og við þurfum fé.
Dýrmætt fræðasamfélag
Sýningar- og miðlunarmál eru semsé sérkapítuli og í ólestri. Samskiptin
við almenning eru þó ekki og verða aldrei nema einn þáttur í starfsemi
Árnastofnunar – aðrir þættir snúa að vísinda- og varðveislustarfinu og þar
er horft út í heim. Sú hlið starfseminnar blasir ekki við í íslenskum hversdagsleika
en það er óhemju mikilvægt að fólk skilji að stofnunin hefur ekki
bara skyldur gagnvart íslenskum almenningi, hún rækir líka skyldur sem
Íslendingar hafa gagnvart fræðunum og heiminum.
Árnastofnun er rannsóknarstofnun og fræðasvið hennar er alþjóðlegt
– íslensk fræ
eru margir í alþjóðlegu rannsóknarsamstarfi, auk þess sem alþjóðasvið
hennar heldur utan um samskipti við erlendar stofnanir og fræðimenn. Þá
er stofnunin miðlæg í norrænum handritafræðum og rannsóknum á fornbókmenntum
vegna þess að hún varðveitir svo stóran hluta þeirra íslensku
miðaldahandrita sem enn eru til. Fræðimenn koma hingað úr öllum áttum
til þess að vinna hér að verkefnum sínum um lengri eða skemmri tíma, nýta
sér safnkostinn, leita til sérfræðinga stofnunarinnar og taka þátt í því mikilvæga
fræðasamfélagi sem þrífst innan veggja hennar. Ungt vísindafólk sem
er að stíga sín fyrstu skref í rannsóknum sækir í þetta samfélag og auðgar
það um leið með nýjum hugmyndum og viðhorfum. Þetta fólk þarf sjálft að
afla sér styrkja því stofnunin getur ekki boðið annað en aðgang að gögnum
– og fólki. Ef maður spyr unga fólkið hverju það sækist eftir hér, nefnir það
einmitt hversu mikilvægt það sé þegar verið er að þróa nýjar hugmyndir,
að fá að skiptast á skoðunum við aðra fræðimenn og læra af þeim sem eldri
eru í hettunni. Ein úr hópi ungliðanna hafði þetta að segja um dvöl sína á
Árnastofnun:
Þegar sérþekkingu mína þraut á einhverju sviði var alltaf einhver sem tók sér tíma
til að leiðbeina mér af óeigingirni og fróðleiksást og því hef ég lært margt sem ekki
er endilega hægt að finna í bókum. Þessi áhersla á miðlun þekkingar og mikilvægi
þess að koma henni áfram, bæði til næstu kynslóða og út fyrir veggi stofnunarinnar,
hlýtur að móta hugarfar allra, sem starfa í þannig umhverfi.
Þessi orð undirstrika það sem stundum gleymist í umræðu um fjármögnun
rannsókna og viðgang fræðanna: Að samfélag fræðimanna er dýrmætt. Það
er ekki nóg að úthluta rannsóknarstyrkjum úr samkeppnissjóðum (sem auk
þess er hart sótt að nú um stundir). Vísindamenn þurfa aðbúnað og þekking
berst milli fólks í samtölum ekki síður en á neti og af bókum. Og samgangur
kynslóðanna er lykilatriði. Á Árnastofnun ríkir sú dýrmæta hefð að starfsmenn
sem fara á eftirlaun halda áfram að tilheyra samfélaginu þar. Þeir
sinna áfram sínum fræðistörfum og eru gjarnan til taks að svara spurningum
og leiðbeina þeim sem yngri eru. Þetta er ómetanlegt.
Samfélagið á Árnastofnun hvílir þannig á fleiri en einni stoð: þar eru
gestafræðimenn innlendir og erlendir, stúdentar frá ýmsum löndum,
nýdoktorar sem hafa hlotið rannsóknarstyrki og fyrrum starfsmenn sem
sinna fræðum sínum áfram þótt formleg starfslok hafi orðið. Árið 2013 urðu
þetta alls 60 manns frá 12 löndum og á ýmsum aldri. Kjarninn í samfélaginu
eru þó þeir fastráðnu starfsmenn sem halda starfseminni gangandi frá degi
til dags, frá kynslóð til kynslóðar. Og því miður erum við nú orðin of fá til
að halda utan um allt svo vel sé. Á handritasviði starfa á skrifandi stundu
ekki nema sjö manns: fjórir akademískt ráðnir sérfræðingar (svokallaðir
rannsóknardósentar eða rannsóknarprófessorar), forvörslufræðingur, ljósmyndari
og safnkennari. Þetta fólk ber ábyrgð á varðveislu, rannsóknum,
útgáfu og miðlun meira en þrjú þúsun
Þessi gögn spanna tímann frá tólftu öld til þeirrar tuttugustu og á meðal
þeirra eru höfuðdýrgripir þjóðarinnar. Þarna eru bækurnar og brotin sem
Íslendingar þráðu svo ákaft að fá aftur í sínar hendur. Handritin sem komu
heim frá Danmörku á árunum 1971–1997. Sem betur fer nær fúkkalyktin
sem fyllir vitin á klósettinu í Árnagarði ekki inn í geymsluna þar sem þau
þjappa sér saman í röðum.
Hvernig annast skal handrit
Ég býst við að ef gerð væri skoðanakönnun mundu flestir Íslendingar lýsa
sig sammála þeirri fullyrðingu að það ætti að hugsa vel um handritin. En
hvað felst í því? Jú, það þarf að geyma þau við rétt skilyrði og vernda þau
fyrir hnjaski og öðru því sem flýtt getur hrörnun þeirra. En slíkt er einungis
frumforsendan, byrjunin. Því eins og Brynjólfur biskup Sveinsson benti á
fyrir hálfri fjórðu öld, er sinnuleysið versti óvinur fornra bóka: að loka þær
inni og varna fólki að kynnast því sem þær hafa að geyma er fremur að eyða
þeim en varðveita.7 Þess vegna er svarið við spurningum eins og: „Farið þið
ekki að verða búin að taka við handritunum?“ að við verðum aldrei búin.
Ef umhyggja fyrir hinum fornu bókum er tekin alvarlega þá vinnum við
stöðugt að því að rannsaka og birta textana sem þær geyma, bæði þá sem
aldrei hafa verið gefnir út og líka hina sem einhvern tíma hafa verið prentaðir
vegna þess að nýir tímar leiða af sér breyttan skilning á gömlum sögum og
kvæðum og þess þarf að sjá stað í útgáfum. Við þurfum líka að finna leiðir
til þess að opinbera myndlistina sem býr í handritunum og tónlistina, ekki
síður en bókmenntirnar. Og við þurfum að spyrja spurninga um tilurð,
merkingu og tilgang þessara listaverka. Okkar mikli arfur – ógrynni texta,
heilt haf af handritum, vitnisburður um íslenska hugsun, sköpun, tungutak
í átta hundruð ár – kallar á mikla vinnu ef réttilega á að vernda handritin en
ekki eyða þeim. Stefnuleysi Íslendinga í málefnum Árnastofnunar, sinnuleysi
þeirra gagnvart handritunum, er í reynd eyðingarstefna.
Það kom fram hér fyrr í greininni að um handritin véluðu sjö manns,
þar af fjórir rannsóknardósentar/prófessorar. Um aldamótin voru þeir níu.
Þeim hefur semsé fækkað um meira en helming á rúmum áratug – sú þróun
hófst fyrir hrun. Þá var núverandi handritasvið hryggjarstykkið í „gömlu“
Árnastofnun en hún var síðan sameinuð fjórum öðrum stofnunum árið
2006 eins og fyrr segir. Sameiningin var vilji ráðuneytis og stjórnvalda og
TMM 2014 · 1 13
Sigurð Nordal. Þær voru hugsaðar til þess að ráða mætti ungt fræðafólk
að stofnuninni í vissan tíma, eins konar nýdoktorastöður til eflingar bæði
stofnuninni, fræðunum og ungu vísindafólki. Eitt af því sem ætti nefnilega
að vera þjóðhollum stjórnmálamönnum umhugsunarefni er hvernig tryggja
megi að gott námsfólk leggi fyrir sig íslensk fræði. Eins og málum er háttað
eru engir hvatar til þess – engir styrkir eru í boði til þess að ýta undir slíkt
námsval og líkur á starfi að loknu doktorsprófi sáralitlar; launakjörin lítt
aðlaðandi. Það er skemmst frá því að segja að nýju rannsóknarstöðurnar
hurfu í Hruninu, ekki hefur verið hægt að ráða í aðrar stöður sem hafa losnað
og örlög húsbyggingarinnar má sjá í Grunni íslenskra fræða við Suðurgötu.
Danir!Takið þennan kaleik frá okkur (aftur)
Tölum um Húsið. Þegar Landssíminn var seldur árið 2005 var tilkynnt að
einum milljarði af andvirði hans yrði varið til þess að reisa Hús íslenskra
fræða. Símapeningarnir reyndust aldrei hafa eignast jarðneska tilveru, þeir
voru og eru enn í húfu guðs (Mammons, væntanlega). Og Húsið er órisið
og hefur ekki einu sinni fengið brúklegt nafn en það hefur þó öðlast tilvist í
umræðunni: Það er sumum orðið tákn um Gæluverkefni. Þetta má glöggt sjá
í umræðum um framkvæmdina á Alþingi í fyrravetur þar sem byggingunni
var markvisst stillt upp andspænis fjárframlögum til heilbrigðisþjónustu og
löggæslu. Hér talar Birgir Ármannsson:
Þetta er ekki góð fjárfesting að mínu mati. Þetta er ekki verðmætaskapandi fjárfesting
í þeim skilningi sem ég legg í þau orð. Ég held að allir séu sammála um það
að æskilegt væri og gleðilegt ef við hefðum efni á því á þessari stundu að hefja stóra
og kostnaðarsama byggingu undir starfsemi sem tengist íslenskum fræðum. Það
væri voðalega gaman, en á þeim tíma þegar við Íslendingar erum í mesta basli með
að borga lögreglumönnum laun, hafa nægilega marga hjúkrunarfræðinga í vinnu
og svo má lengi telja þá er ég þeirrar skoðunar að við höfum ekki efni á því að fara
í lúxusverkefni af þessu tagi. Því miður. Þetta er að mínu mati dæmi um ranga forgangsröðun.8
Ásbjörn Óttarsson tók enn dýpra í árinni:
Hvað skyldi vera gert þegar búið er að loka heilsugæslustöðvunum og deildum á
Landspítalanum? Á þá að fara með sjúklingana í hús íslenskra fræða? Er það tilfellið?
Það sést í raun og veru og endurspeglast hér hversu veruleikafirringin er oft
og tíðum mikil þegar menn eru að fara yfir þá hluti. Það er auðvitað ekkert gagn
að því að byggja hús íslenskra fræða. Það er engin skynsemi og alger vitleysa og
bruðl. Á sama tíma er verið að vega að grunnþjónustu og grunnstoðum landsins.
Forsvarsmenn Landspítalans og starfsfólk hans á heiður skilið fyrir að hafa staðið
af sér niðurskurðinn sem hefur orðið á stofnuninni og allar aðrar heilbrigðisstofnanir
á landinu hafa líka staðið sig einstaklega vel. En svo þegar rofar til að mati hv.
stjórnarliða fara menn í svona gæluverkefni sem er auðvitað ekkert annað bruðl og
vitleysa og þvæla.9
Það er vitaskuld fáránleg einföldun að stilla fjárlagagerð upp með þessum
hætti10 en það merkilega er að þessi málflutningur virðist eiga talsverðan
hljómgrunn í þjóðfélaginu. Að minnsta kosti hafa ekki margir orðið til
að andæfa.11 Fólkið, sem í Hruninu þakkaði Guði fyrir að við ættum þó
ennþá handritin, heldur sig til hlés í umræðunni. Hvar eru rithöfundarnir
og skáldin sem sækja sér innblástur í sögurnar – kvikmyndagerðarfólkið,
myndlistarmennirnir? Vísindasamfélagið sem ætti að bera vönduð íslensk
fræði fyrir brjósti? Heyrðist nokkuð í forseta lýðveldisins? (Ekki fyrr en
Danadrottning kom til skjalanna – enn eigum við Dönum talsvert að þakka.)
Æ, það er svo vandræðalegt að tala fyrir steinsteypu. Hver ætlar að taka að
sér að segja að það sé skynsemi í því að reisa enn eitt húsið? (– hver man nú
ekki Hörpu?) En bíðum við: Hvers vegna öll þessi læti út af einu húsi? Við
Íslendingar stöndum í stöðugum framkvæmdum án þess að það verði tilefni
upphrópana; hér eru sundlaugar og íþróttahallir í nánast hverju byggðarlagi,
vöruhús, kirkjur og skólar. Lagðir eru vegir, byggðar brýr og boruð jarðgöng
samkvæmt áætlun (eða umfram). Í landinu býr meira að segja fólk sem hefur
efni á að kaupa fínustu hús gagngert til þess að rífa þau og reisa ný. En þegar
koma á þaki yfir þjóðargersemarnar margrómuðu, þá er eins og það sé ekki
á við hvert annað verkefni á listanum, heldur einhvers konar átaksverkefni
sem ekki verði ráðist í nema sérstakur búhnykkur falli til. Þegar harðnar í
ári fellur dómurinn: Gæluverkefni. Handritin geta beðið. Og skiptir þá engu
þótt þriðjungs byggingarfjárins hafi þegar verið aflað gegnum Happdrætti
Háskólans. Er ekki einkennilegt að þeir sem auðveldlega sjá hagkvæmnina
í vegagerð, skuli ekki koma auga á hagræn rök fyrir því að opna aðgengi að
fortíðinni? Sem gerir okkur kleift að hagnýta menningararfinn með nútímaaðferðum,
ekki eingöngu í þágu ferðaþjónustu, eins og þegar var nefnt,
heldur og til hagsbóta fyrir hvers kyns sköpun og framleiðslu sem gjarnan
vill nota þennan efnivið en kemst illa að honum. (Og þá erum við ekki farin
að tala um sjálfan hagvöxt menningarinnar sem Arnaldur Indriðason gerði
að umtalsefni í erindinu sem vísað var til hér að framan.) Þeir sem telja
að heppilegast sé að Árnastofnun leggist í dvala þangað til hægt verður að
endurnýja flatskjáina í landinu hafa einhvern veginn misst af lykilatriðum í
sambandi við hagsæld og mannlíf.
Stundum hittir maður góðviljað fólk sem horfir á mann alvörugefið
og segir: Er ekki vitleysa að vera að byggja þetta hús – væri ekki miklu
betra fyrir ykkur að fá peninga í reksturinn? Geta ráðið fleira fólk, eflt
starfsemina? Hverju skal svara? Jú, það væri dásamlegt að eignast sjóð uppá
þrjá milljarða sem mætti ávaxta og verja svo arðinum í vísindastarf. En eitt
er, að slíkt hefur aldrei staðið til boða – þótt þingmenn breyti sementinu í
Húsinu frjálslega í stöður hjúkrunarfræðinga og lögreglumanna í hugarleikfim
vexti hennar – við getum ekki eflt hana án þess að flytja hana og sameina á
einum stað, enda var sameiginlegt húsnæði forsenda þeirrar ákvörðunar að
sameina fimm stofnanir í eina árið 2006. Í þriðja lagi er þetta ekki spurning
um annaðhvort-eða heldur bæði-og. Það verður bæði að koma stofnuninni
í betra húsnæði og efla starfsemina. Nema Íslendingar láti kné fylgja kviði
og ákveði að leggja hana niður. Það væri að mörgu leyti rökrétt niðurstaða
af margra ára niðurskurði og þeirri umræðu sem iðkuð hefur verið á
undanförnum misserum, umræðunni sem stillir heilbrigði upp öndvert við
menningu. Ályktunin yrði þá eitthvað í þessa veru: Við viljum kaupa lyf og
lækningatæki og greiða heilbrigðisstarfsfólki laun. Það þýðir að við höfum
ekki efni á að eiga handrit og annast þau. Þess vegna hefjum við á ný viðræður
við Dani og förum fram á að þeir taki aftur við handritunum.
Að vísu er hætt við að við færum bónleið til búðar danskra. Senn verður
hálf öld frá því að danska þingið réði handritamálinu til lykta. Danir sýndu
stórhug þegar þeir féllust á að afhenda okkur meira en helming handritanna
úr Árnasafni og allmörg handrit úr Konungsbókhlöðu að auki og þeir þykja
hafa sýnt öðrum þjóðum mikilvægt fordæmi. Þótt þeir megi vera stoltir af
þessum gjörningi mun stoltið þó ævinlega blandið þeirri tilfinningu að þeir
hafi orðið að láta í minni pokann. Af handritamálinu höfðu Danir því sæmd
– en líka sársauka og þess er ekki að vænta að þeir yrðu áfjáðir í að taka það
upp aftur. Það er einfaldlega ekki hægt að snúa til baka. Við Íslendingar
sitjum uppi með fenginn og fátt sem getur bjargað okkur nema ef vera skyldi
myndarlegur eldur.
Elds er þörf
Það kostar klof að ríða rafti. Það er fyrirhöfn að eiga og annast dýrmæta
hluti og tímabært að Íslendingar horfist í augu við þá ábyrgð sem þeir öxluðu
með lausn handritamálsins. Fólk sem tekur að sér að forvalta menningarauð
heimsins verður að gera um það áætlanir hvernig að því skuli staðið og
það fjármagnað. Og horfast í augu við að það kostar talsvert fé. Þar dugir
ekki að standa eins og glópar og snúa út tómum vösum. Rifjum upp að við
öðluðumst yfirráð yfir fiskimiðunum á sama tíma og handritin komu í
okkar vörslu frá Danmörku. Fiskur og handrit. Þetta ætti að vera órjúfanlega
samtengt í vitund okkar: meðan við veiðum fisk höfum við efni á að eiga
handrit. Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum er ein af grunnstoðum
samfélagsins og löngu kominn tími til að málefni hennar verði sett í
forgang. Innviðir hennar eru að molna og umgjörðin að springa. Starfsfólkið
býr (enn) yfir eldmóði en það dugar ekki til. Við verðum að finna s
Tilvísanir
1 Ég þa k k a Aða lstei ni Eyþórssy ni f y r ir að legg ja mér t i l t it i l þessa ra r g rei na r og kol leg u m mí nu m
Gísla Sig u rðssy ni, Ólöf u Bened i k tsdót t u r og Jóhönnu Kat rí nu Fr iðr i k sdót t u r þeirra t i l legg.
R itstjór i TM M og f jór ir ónef nd ir v i nir mí nir eiga þa k k ir sk i lda r f y r ir y f irlest u r og gag nr ý ni.
2 A rna ldu r Ind r iðason, „Ma rg ra hei ma sý n“, TM M 4.13, bls. 5.
3 Á þet ta bent i Guðr ú n Norda l forstöðu maðu r Á rnastof nu na r í v iðta l i v ið Ei na r Fa l Ingól fsson í
Morgunblaðinu 28. aprí l 2013.
4 Ká r i Stefá nsson, „Íslensk a .“ Morgunblaðið 19. september 2013.
5 Stefnuyfirlýsing ríkisstjórnar Framsóknarflokksins og Sjálfstæðisflokksins 22. maí 2013. h t t p : //
w w w.forsaetisraduney ti.is/verkefni/rik isstjorn/stefnuy f irlysing/ Sótt 26. janúar 2014.
Forsetaú rsku rðu r u m sk ipt i ng u stjórna rmá lef ni mi l l i ráðu ney ta, nr. 71/2013. Stjórnartíðindi
A-dei ld 24. ma í 2013. Á k vörðu ni nni va r síða n snú ið v ið hvað Á rnastof nu n va rða r með
brey t i ng u á f y rrnef ndu m ú rsku rði 31. desember 2013 (nr. 148/2013).
6 Það va nta r hei ldstæða stef nu og aðgerðaáæt lu n á þessu sv iði í la nd i nu. R ag n heiðu r R í k ha rðsdót
t ir hef u r í þríga ng mælt f y r ir þi ngsá lyk t u na r t i l lög u þess ef nis, síðast í ok tóber er leið, en
án árangurs. Sjá http://w w w.althingi.is/altext/raeda/141/rad20121011T174848.html. Sótt 26.
j a n ú a r 2 014 .
7 Br y njól f u r orða r þet ta í bréf i t i l Vi l lu m L a nge prófessors og bók ava rða r konu ngs 1656, sjá Úr
bréfabóku m Br y njól fs biskups Svei nssona r, útg. Jón Helgason  (Sa f n Fræða félagsi ns u m Ísla nd
og Íslend i nga 12). Kaupma nna höf n 1942 , bls. 72 .
8 http://w w w.althingi.is/altext/raeda/141/rad20121203T233024.html. Sótt 5. október 2013.
9 http://w w w.althingi.is/altext/raeda/141/rad20121205T020528.html. Sótt 5. október 2013.
10 Þet ta rædd i Guðr ú n Norda l í g rei ni nni „Drau mu r og ver u lei k i “ í Morgunblaðinu 20. september
2 013.
11 Ma rk verð u nda ntek ni ng va r blogg færsla R ag na rs Þórs Pét u rssona r, ht t p:// blog.pressa n.is/
rag na r t hor/2013/07/26/og n-u m-hus-islensk

Í Þjóðleikhúsið að kvöldi 13. nóvember síðastliðinn safnaðist skari – með Margréti Þórhildi Danadrottningu í broddi fylkingar – til þess að halda upp á Árna Magnússon handritasafnara. Samkoman var síðasti liðurinn í allviðamiklu afmælishaldi; tilefnið að þennan dag voru liðin 350 ár frá því að Árni fæddist vestur í Dölum. Lesa meira

Ljóðakvöld Nykurs á Boston

10. ágúst 2009 · Fært í Á líðandi stund ·  

Mánudagskvöldið 10. ágúst kl. 21:00 stendur skáldafélagið Nykur fyrir svakalegri ljóðadagskrá, að eigin sögn.

Skáldin sem lesa að þessu sinni eru:

- Davíð Stefánsson
- Emil Hjörvar Petersen
- Halla Gunnarsdóttir
- Sigurlín Bjarney Gísladóttir
- Sverrir Norland, sem mun leika popptónlist í bland við ljóðalestur

Ljóðaflæðið á sér stað á Boston, Laugavegi 28b.

Seabear og Amiina í Bæjarbíói

28. júlí 2009 · Fært í Á líðandi stund ·  

Íslensku hljómsveitirnar Seabear og Amiina koma fram á tónleikum í Bæjarbíói í Hafnarfirði annað kvöld. Seabear hefur ekki komið fram á tónleikum síðan í október á síðasta ári; sagan segir að sveitin hafi verið önnum kafin við að taka upp plötu sem er væntanleg í janúar á næsta ári. Þá er nokkuð liðið frá því að Amiina kom fram hér á landi ef frá eru skildir tónleikar þar sem sveitin kom fram ásamt Shugo Tokumaru í Norræna húsinu fyrir fáum vikum.

Seabear og Amiina nálgast báðar popptónlist á varfærinn hátt og lágstemmdan, og Bæjarbíó er fullkomið fyrir tónleika af þessu tagi. Hugurinn hvarflar ósjálfrátt til frábærra tónleika sem fóru fram fyrir fimm árum þegar Slowblow og múm leiddu saman hesta sína í sama húsi.

Við bætist að miðarnir eru á gjafverði, aðeins 1500 krónur.

Tónleikarnir hefjast kl. 20:30 og miðasala fer fram í 12 tónum við Skólavörðustíg.

Kennileitin í Kvosinni

24. júní 2009 · Fært í Á líðandi stund ·  Í Kvosinni eru mörg kennileiti sem við erum orðin vön að sjá en ef til vill um leið hætt að taka eftir. Í hvaða búning hafa skáld og rithöfundar fyrr og nú klætt Esjuna, Austurvöll, Arnarhólinn, lækinn og fleiri staði í og við miðborgina?

Úlfhildur Dagsdóttir og Ingibjörg Hafliðadóttir leiða kvöldgöngu úr Kvosinni fimmtudagskvöldið 25. júní en hún er hluti af göngudagskrá menningarstofnana Reykjavíkurborgar.

Safnast er saman við aðalsafn Borgarbókasafns í Grófarhúsi kl. 20 og gengið um nágrennið í rúma klukkustund.  Allir eru velkomnir og þátttakan er ókeypis.

Sjá göngudagskrá sumarsins á heimasíðu Borgarbóksafns:

http://www.borgarbokasafn.is/Portaldata/16/Resources/a_dofinni/skjol/KvoldKvos2009.pdf

KK á Gljúfrasteini

13. júní 2009 · Fært í Á líðandi stund, Óflokkað ·  


KK leikur á gítar og syngur eigin lög, ný og gömul í stofunni á Gljúfrasteini, sunnudaginn 14. júní klukkan 16. Aðgangseyrir er aðeins 500 krónur.

Kristján Kristjánsson, betur þekktur sem KK, hóf atvinnumennsku í tónlist árið 1985 þegar hann lagðist í götuspilamennsku víðsvegar um Evrópu eftir að hafa stundað 4 ára nám við Tónlistarháskólann í Malmö. Árið 1990 kom hann heim til Íslands og hefur síðan starfað við tónlist, hljóðritun á eigin lagasmíðum og annarra, leikhús, kvikmyndir og nú síðast sem dagskrárgerðarmaður hjá RÚV.

KK hefur tvisvar verið tilnefndur til Grímuverðlauna og hefur tvisvar fengið Íslensku tónlistarverðlaunin. Síðasta plata KK “Svona eru menn“ (2008) kom út hjá JPV fyrir síðustu jól. KK er með tvær plötur í samantektinni á 100 bestu plötum Íslands, Lucky One (1991) og Bein Leið (1992).

Stofutónleikar Gljúfrasteins verða alla sunnudaga í sumar kl.16, nánar má lesa um dagskrána hér. Gljúfrasteinn er opinn alla daga í sumar frá kl. 9–17.

Unuhús lifnar á Kjarvalsstöðum

4. júní 2009 · Fært í Á líðandi stund ·  

INNVIÐIR UNUHÚSS. SUNNUDAG 7. JÚNÍ KL. 15

Á sunnudaginn klukkan þrjú lifnar við í máli og myndum hið sögufræga Unuhús við Garðastræti 15 í framsögum Silju Aðalsteinsdóttur, Gests Ólafssonar og Jóns Karls Helgasonar á Kjarvalsstöðum. Arkitektinn Gestur Ólafsson hefur búið í Unuhúsi í hartnær fjóra áratugi og séð um endurbyggingu þess en ýmis áföll hafa orðið á þeirri vegferð. Silja Aðalsteinsdóttir flytur erindi undir yfirskriftinni Salon Erlends í Unuhúsi og fjallar þar um skáldin í Unuhúsi, gestaganginn og gestgjafann sjálfan, Erlend Guðmundsson. Í fyrirlestri sínum mun Jón Karl ræða um samband Erlendar í Unuhúsi og Ragnars í Smára en ætla má afstaða Erlendar til lista og listamanna hafi mótað hið mikla menningarstaf sem Ragnar stóð fyrir, meðal annars sem bókaútgefandi, málverkasafnari og formaður Tónlistarfélags Reykjavíkur. Að lokinni dagskrá mun sýningarstjórinn Hrafnhildur Schram leiða gesti um sýninguna Frá Unuhúsi til Áttunda strætis og beina sjónum sérstaklega að þeim hluta sýningarinnar sem sýnir málverk Louisu Matthíasdóttur og Nínu Tryggvadóttur af gestum Unuhúss.
Helstu menningarforkólfar Íslandssögunnar á síðustu öld vöndu komur sínar í Unuhús og meðal þeirra var Halldór Laxness sem sagði í ritgerðarsafni sínu Yfirskyggðir staðir: „Í þessu húsi lifðu listirnar allar í þrætubókarformi. Við gestaborð Erlendar sátu líklegir sem ólíklegir menn í einn mannsaldur, stundum ótrúlegir menn og konur, og voru að leita að réttum niðurstöðum um listina, lífið og öldina.”

Fyrirlesturinn er ókeypis og öllum opinn.

Sýningin er á dagskrá Listahátíðar í Reykjavík og stendur til ágústloka.

Hálfvitar fagna í heimasveit

4. júní 2009 · Fært í Á líðandi stund ·  

Eftir vel lukkaða útgáfutónleika fyrir fullu húsi í Íslensku óperunni hverfa Ljótu hálfvitarnir núna á æskustöðvarnar og endurtaka leikinn í félagsheimilinu að Ýdölum í Aðaldal. Seinni útgáfutónleikarnir verða í þeirri fornfrægu sveitaballahöll föstudagskvöldið 5. júní og hefjast kl. 21.

Góðir gestir fylgja hljómsveitinni norður og aðrir bætast í hópinn þar. Lára Sóley Jóhannsdóttir og Gunnar Ben munu heyja sólóeinvígi á fiðlu og óbó, blásaratríó mun slást í hópinn og söngdrottningin úr Kópavogi, Guðrún Gunnarsdóttir, syngur ástar- og haturdúett með hinum skeggprúða Guðmundi Svafarssyni.

Ný plata Hálfvitanna, nafnlaus eins og sú fyrsta, er komin í einhverjar verslanir og verður fáanleg hjá flestum þeim sem selja slíkan varning á allra næstu dögum. Að sjálfsögðu verða lögin á henni leikin á tónleikunum, í bland við eldra efni. Eitt laganna á nýju plötunni, Lukkutroll, hefur hljómað í útvarpinu undanfarið og situr nú í 5. sæti vinsældalista Rásar 2.

Dularfullur atburður í Borgarbókasafni

4. júní 2009 · Fært í Á líðandi stund ·  

Í vetur létu Borgarbókasafnið og Myndlistaskólinn í Reykjavík þau boð út ganga að krakkar á aldrinum tólf til rúmlega tvítugs gætu sent safninu myndasögur og keppt þannig um verðlaun og viðurkenningar. Samkepnnin var haldin í tilefni áttræðisafmælis hins síunga Tinna. Viðbrögðin létu svo sannarlega ekki á sér standa og þegar upp var staðið höfðu ríflega 60 sögur og myndir borist í keppnina. Dómnefnd skipuð myndasöguhöfundunum Halldóri Baldurssyni og Lóu Hjálmtýsdóttur, ásamt Birni Unnari Valssyni bókmenntafræðingi, hittist í byrjun maí og við tók flokkun, kalt og heitt mat, stigagjöf, umræður, samræður, lofræður og einræður. Eftir langa yfirsetu hefur nefndin nú sammælst um það hver skuli hljóta sigurverðlaun og hverjir sex aðrir fá sérstaka viðurkenningu. 

Laugardaginn 6. júní kl. 15 verða þessir efnilegu myndasöguhöfundar, sem eru eins ólíkir og þeir eru margir, kynntir við opnun sýningar á verkum þeirra og annarra keppenda í Borgarbókasafninu í Grófarhúsi. Halldór Baldursson, formaður dómnefndarinnar afhendir verðlaunin. Þau verk sem ekki komast á veggi verða til sýnis í þar til gerðum möppum á svæðinu og þannig verður gestum gefinn kostur á að skoða alla flóruna og sjá hvað er að gerast í höfðinu á öllu þessu hugmyndaríka unga fólki. 

Allir eru velkomnir á opnunina. Sýningin stendur til 5. júlí. 

« Fyrri síðaNæsta síða »